آموزشگاه
فنی و حرفه‌ای آگاه
آموزشگاه آگاه واقع در خیابان محتشم کاشانی ارائه دهنده دوره های بورس ، MBA ، حسابداری و بازاریابی و فروش می باشد
کیف پول
با افزایش اعتبار کیف پول الکترونیکی خود توسط بسته های شگفت انگیز از تخفیف های این مجموعه آموزشی استفاده کنید .
Alternate Text

درباره من

کارشناس رسمی قوه قضاییه - مشاور حقوق شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

فعالیت ها

رزومه استادقربانی

بهار1399

- سوابق تحصيلات دانشگاهي :

1- کارشناس ارشدرشته حقوق گرایش مالی واقتصادی

2- گواهينامه دوره تربيت مربي كارآفريني ازمؤسسه كار وتامين اجتماعي

3-  گواهينامه اپراتوري رايانه (ازفني حرفه اي اصفهان)

4- گواهينامه حسابداري عمومي(از فني و حرفه اي اصفهان)

5- گواهينامه خبرنگاري از ايسنا

3- سوابق آموزشي:

1-3- همكاري باشبكه پژوهش وفناوري شهرك علمي وتحقيقاتي اصفهان بعنوان مدرس قانون كاروقوانين تامين اجتماعي واسنادتجاري (چك ،سفته،برات)

2-3- همكاري بابانك ملت بعنوان مدرس قانون كاروقوانين تامين اجتماعي

3-3- همكاري بابانك ملي ايران بعنوان مدرس اسنادتجاري(چك ،سفته ،برات)

4-3- همكاري با جهاد دانشگاهي واحد صنعتي بعنوان مدرس كار آفريني قسمت ثبت شركت- تغييرات شركت - ثبت علائم تجاري و اختراع وقانون كاروقوانين تامين اجتماعي واسنادتجاري(چك،سفته ،برات)وقراردادها به مدت200ساعت

 5-3- تدريس ثبت شركت وتدريس حقوق كار وقوانين تامين اجتماعي وقراردادهاواسنادتجاري(چك- سفته- برات) واخذ مجوزهاي تاسيس وراه اندازي وبهره برداري وقوانين مالياتي درشركت توسعه وكارآفريني افراوشركت كارآفريني مهندسي مروج كشاورزسپاهان به مدت100ساعت

 

6-3- تدريس مواردفوق درشركت كارآفريني پيشتازپايتخت به مدت 50ساعت.

 

7-3- تدريس درمركزآموزش تعاوني شهيدحنائي نژاداصفهان(وابسته به تعاون روستائي )

  

8-3- تدريس قانون كاروقوانين تامين اجتماعي وقوانين مالياتي وآشنایی باانواع قراردادها واصول وفنون مذاکرات تجاری در قسمت آموزش ذوب آهن

9-3- تدریس مواردفوق درجهاددانشگاهی واحددانشگاه اصفهان

10-3- تدریس قانون کار وقوانین تامین اجتماعی وقوانین شهرداری دراتاق اصناف اصفهان

4- سوابق شغلي:

1- 4- كارشناس رسمي قوه قضائيه ( درزمينه ثبت شركت و تغييرات شركت و ثبت علائم تجاري و اختراع )

2-4-اعلام نظريه كارشناسي به شعبه هاي مختلف دادگستري

3-4- مشاورحقوقی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان

4-4- مشاورثبت وتغييرات شركت ومشاورثبت علائم تجاري واختراع در شركتهاي مختلف

5-5- عضو علی البدل هیات مدیره مرکز کارشناسان قوه قضائیه استان اصفهان

6-5- همكاري با دانشگاه اصفهان قسمت امور دانشجويي دانشكده اقتصاد

 

 

5- پيشينه پژوهشي:

1- ارائه مقاله علل افزايش بيكاري و راهكارهاي بلند مدت وكوتاه مدت افزايش اشتغال وچاپ در روزنامه نسل فردا  

2- ارائه مقاله جهاني شدن وامنيت اجتماعي و چاپ مقاله در كتابچه همايش امنيت اجتماعي كه توسط نيروي انتظامي برگزار شده بود.

3- ارائه راهكارهايي جهت تغيير سيستم آموزش و پرورش ودريافت تقديرنامه از شوراي عالي آموزش و پرورش

4- ارائه مقاله ثبت اختراع وجهانی شدن به مرکزملی جهانی شدن

6- زمينه هاي مورد علاقه تدريس:

- ثبت شركت وتغييرات شركت وثبت علائم تجاري وثبت اختراع

 -حقوق كاروقوانين تامين اجتماعي

- اسنادتجاري (برات – سفته – چك)

- قوانين مالياتي

- انواع قراردادها

- حقوق مالی- محاسباتی و بودجه

- سازمان های اقتصادی بین المللی

- حقوق بانکی (داخلی و بین المللی(

- حقوق کیفری اقتصادی

- حقوق بیمه

- حقوق تجارت الکترونیکی

- حقوق بورس و اوراق بهادار

- تجزیه و تحلیل آراء قضایی مرتبط با مسائل مالی و اقتصادی

- حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی

- حقوق پیمانکاری- مهندسین مشاور

- قوانین ورشکستگی

- قوانین تصفیه ورشکستگی

- كارآفريني

-  قوانین پول شوئی

- اصول وفنون مذاكرات تجاری

- حقوق رقابت

7- زمينه هاي مورد علاقه همكاري:

 آموزشي- مشاوره - حقوقي- بين المللي- كارآفريني

 

 

Email:hamid_reza_1210@yahoo.com

حميدرضا قرباني كارشناس رسمي دادگستري