محمود یقینی

عضو هیات علمی آکادمی آگاه

درباره استاد: 

رزومه و سوابق فعالیت

سوابق تحصیلی:

دکترای مدیریت راهبردی فرهنگی

سوابق حرفه ای و کاری:

تدریس در سازمان خدمات درمانی استان اصفهان به مدت 6سال
تدریس در دانشگاه خبر تهران به مدت 2سال

طرح های پژوهشی:

*بررسی عوامل موثر در بهره گیری از تدابیر و رهنمودهای فرماندهی معظم کل قوا و ارائه راهکارهای مناسب
*بررسی میزان اثربخشی آموزش های عقیدتی و سیاسی کشور
*بررسی نظرات کارکنان در خصوص عوامل افزایش دهنده کیفیت آموزش های عقیدتی و سیاسی کشور
*ارائه الگوی راهبردی ارتقاء اتحاد ملی بر اساس گفتمان ولایت فقیه،قانون اساسی بر اساس تجارب نظام جمهوری اسلامی ایران
*بررسی وضع موجود مطلوب و شکاف های موجود در فرایند آموزش های عقیدتی و سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران
*الگوی راهبردی توسعه فرهنگی شهرک مسکونی شرکت پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخس
*الگوی راهبردی فرهنگ مطلوب جمهوری اسلامی ایران

دوره های ارائه شده توسط این مدرس