مهران عجمی

عضو علمی آکادمی آگاه

درباره استاد:
*کارگزار شرکت کارگزاری صبا تآمین (شعبه اصفهان(
*مسئول و کارگزار شرکت کارگزاری آتی ساز بازار (شعبه اصفهان(
*مسئول و کارگزار شرکت کارگزاری کارآفرین (شعبه
اصفهان(
*مدرس دوره های تحلیل بنیادی در سازمان بورس و آموزشگاه ها 
*مدرس دانشگاه از سال 1387 تا کنون در گروه
حسابداری (تدریس دروس بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، بودجه
ریزی(

رزومه و سوابق فعالیت

سوابق تحصیلی:

*کارشناس ارشد مدیریت

*لیسانس حسابداری

*گواهینامه DBA در رشته مدیریت کسب و کار

سوابق حرفه اي :

 *گواهینامه اصول مقدماتی بازار سرمایه از سازمان بورس

 *گواهینامه معاملات آتی از سازمان بورس

 *گواهینامه بودجه ریزی عملیاتی از وزارت کشور

 *گواهینامه دوره کارشناسی امور اداری از شهرداری اصفهان

*  گواهینامه های اکسل، ویندوز و اینترنت از خدمات کامپیوتری شهرداری اصفهان

*  دوره عملیاتی آشنایی با بازارهای مالی جهانی و نفت و طلا (فارکس)

سوابق کاری:

*رئیس حسابداری شرکت بینا راه سپاهان        

*مدیرمالی شرکت فرگام سپاهان

*معاون مالی اداری، مدیرمالی، رئیس حسابداری و کارشناس ارشد مالی سازمان قطارشهری اصفهان

*کارگزار شرکت کارگزاری صبا تآمین (شعبه اصفهان(

*مسئول و کارگزار شرکت کارگزاری کارآفرین (شعبه اصفهان(

*مسئول و کارگزار شرکت کارگزاری آتی ساز بازار (شعبه اصفهان(

*مشاور سرمایه گذاری در شرکت مهندسی سازه اندیشان پویا (بصورت پاره وقت(

*تدریس در دانشگاه از سال 1387 تا کنون در گروه حسابداری (تدریس دروس بازار پول و سرمایه، مدیریت سرمایه گذاری در بورس ، بودجه ریزی(:

1-دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

2-دانشگاه علمی کاربردی شعبه مالیاتی اصفهان

3-دانشگاه علمی کاربردی شعبه زرین شهر

4-دانشگاه غیرانتقاعی امین

5-مدرس شرکت بورس منطقه اصفهان

6-تدریس دوره مقدماتی اشنایی با بورس و تحلیل بنیادی سهام در مرکز آموزش بازرگانی استان اصفهان

 

سر فصل های مورد علاقه و توانایی های تدریس:

حسابداری کلیه گرایش ها

 

بورس داخلی (تحلیل بنیادی)

دوره های ارائه شده توسط این مدرس