مهرداد متین فر

عضو هیات علمی آکادمی آگاه

درباره استاد: 

رزومه و سوابق فعالیت

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیر اجرائی FMBA

سوابق حرفه ای و کاری:

*رئیس هیئت مدیره و سهامدار شرکت گردون تجارت کلا در حال حاضر
*مدیریت ارتباطات با مشتریان (CRM) و روابط عمومی شرکت صفا نیکو سپاهان
*عضو شورای استراتژی و شورای مدیران ارشد شرکت صفا نیکو سپاهان
*مدیر بازاریابی و فروش گروه صنعتی ظریف مصور
*مدیر روابط عمومی و تبلیغات گروه صنعتی ظریف مصور
*مدیر فروش صنایع تجهیزات نفت
*مدیر بازاریابی و فروش شرکت پارس ینگان وابسته به صنایع تجهیزات نفت
*کارشناس امور بازاریابی شرکت سهامی نمایشگاهی بین المللی
*کارشناس روابط عمومی سازمان توسعه تجارت
*مدیر عامل شرکت پارس کاربران
*سرپرست بخش CAD/CAM شرکت رایانه ای

انجمن ها:

عضو خانه مدیران اصفهان
عضو انجمن بازاریابی ایران
عضو انجمن بازاریابی آمریکا

دوره های ارائه شده توسط این مدرس