حسین رحیمی

عضو تیم همیار آکادمی

درباره استاد:

 

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد علوم اقتصادی

سوابق حرفه ای و کاری:

حقوق تجارت ، اصول كنترل و تنظيم بودجه ، اقتصاد عمومی
*اصول علم اقتصاد 1 ( خرد ) ، اصول علم اقتصاد 2 ( كلان )، مالیه عمومی ، بازاریابی، امور مالی بین الملل، برنامه ریزی و توسعه
*حقوق تجارت ، اصول كنترل و تنظيم بودجه ، ماليه عمومي ، مباني ماليات ، پول و ارز و بانکداري ، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، برنامه ریزی و توسعه (عضو هیأت علمی از سال 1386 در این موسسه بوده و دارای مجوز هیأت علمی از وزارت علوم می باشم)
اصول علم اقتصاد 2 ( كلان )، اصول تنظیم و کنترل بودجه، اقتصاد 1 (خرد)
*امور مالی بین الملل
*امور مالی بین الملل، پول، ارز و بانکداری، مالیه عمومی، برنامه ریزی و توسعه، بازار پول و سرمایه
*پول، ارز و بانکداری، اقتصاد خرد و کلان

فعالیت های اجرایی :

1 ـ مدیر گروه رشته کاردانی حسابداری، کارشناسی ناپیوسته حسابداری و کارشناسی ناپیوسته مدیریت صنعتی ( مؤسسه آموزش عالی سنایی ) .
2 ـ عضو هیأت تحریریه نشریه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
3 ـ مشاور کمیسیون بانوان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان
4 ـ دبیر اجرایی اولین همایش ملی جایگاه زنان در کارآفرینی و توسعه پایدار، اسفند ماه 1395، اتاق بازرگانی اصفهان

ماموریت و بیوگرافی

دوره های ارائه شده توسط این مدرس